Kinek jár a babaváró hitel?

Igénybevételi feltételek:

 • feleség betöltötte a 18. életévet, de még nem töltötte be a 41. életévet
 • mindkét házasfél rendelkezik magyarországi lakcímmel
 • legalább az egyik házasfél, legalább 3 év folyamatos Tb biztosított, ahol max 30 nap megszakítás lehet (külföldi munka és a felsőoktatási tanulmány is beleszámít) – e pont részletes szabályairól hamarosan írok egy részletes bejegyzést
 • abban az esetben, ha a házaspár valamely tagja, legalább 1 gyermeket nevel, akkor legalább az egyik házastárs az első házasságában él, azzal, hogy özvegyülés miatt megszűnt házasságot e feltétel érvényesülése szempontjából figyelmen kívül kell hagyni
 • egyik házasfél büntetőjogi felelősségét sem állapították meg (vagy ha megállapították, akkor a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól mentesült)
 • egyik házasfélnek sincs az állami adóhatóságnál nyilvántartott köztartozása
 • egyikük sem szerepel a KHR listán negatív információval (BAR lista)
 • a támogatás igénylői vállalják, hogy a később születendő esetleg örökbefogadott gyermekeket a saját háztartásukban nevelik, míg azok nagykorúak nem lesznek
 • nem magyar állampolgár 3 hónapot meghaladó tartózkodási jogosultság utána igényelheti a támogatást
 • kölcsönszerződés csak olyan igénylőkkel köthető, akiket a hitelintézet az általános belső szabályai szerint az igényelt kölcsön felvételéhez hitelképesnek minősít
 • ugyanazon igénylővel kölcsönszerződés csak egy alkalommal köthető

Kérés, kérdés esetén keressetek bizalommal! smile