Haláleset a gyermek születése előtt:

Ha a támogatott személyek egyike, a kamattámogatással érintett kölcsön folyósításától számított 5 éven belül meghal, és nem teljesítik a gyermekvállalást, akkor a kamattámogatás a házastárs halálától számított 6 hónapos időszak lejártáig nem szűnik meg. Ezen időtartam lejártáig a törlesztési kötelezettség szünetel, és a fél év lejárta után a kamattámogatást sem kell visszafizetni. 6 hónap után magasabb kamattal kell tovább fizetni a hitelt!

Ha a házastársa halálát követően a támogatott személy a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül újabb házasságot köt, akkor a gyermekvállalásra rendelkezésre álló 5 év újrakezdődik, azaz érvényesíthető a kamattámogatás, a törlesztési szüneteltetés és – több gyermek születése esetén – a hitel elengedés is.

Válás estén:

Ha a támogatott személyek közötti házasságot a kölcsönszerződés futamideje alatt felbontják vagy érvénytelenné nyilvánítják, az erről szóló bírósági ítélet jogerőre emelkedését követő törlesztési esedékesség napjától a kamattámogatás megszűnik, és a támogatott személyek bűntető kamattal tudják tovább fizetni a törlesztőt.

A megelőző időszakban igénybe vett kamattámogatás összegét egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetni a házasság jogerős felbontásától számított 120 napon belül, ha a támogatott személyek a kölcsönszerződés megkötésétől a házasság felbontásáig vagy érvénytelenné nyilvánításáig terjedő időszakban nem teljesítették a gyermekvállalást.

Ha a támogatott személy a házasságának felbontását vagy érvénytelenné nyilvánítását követően – a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül – újabb házasságot köt, akkor a gyermekvállalásra rendelkezésre álló 5 éves időtartam számítása újrakezdődik. Ha ezen időtartamon belül teljesül a gyermekvállalás, akkor érvényesíthető kamattámogatás és a törlesztés szüneteltetése, és érvényesíthető a gyermekvállalási támogatás (több gyermek születése estén).

Méltányosság:

A támogatott személyek kérelmére a kamattámogatás visszafizetési kötelezettsége alól a járási hivatal – a hozzá benyújtott kérelem alapján – hatósági eljárásban, méltányosságból felmentést engedélyezhet, ha

  • kötelező egészségbiztosítás keretében finanszírozott számú, a kötelező egészségbiztosítás keretében igénybe vehető meddőségkezelési eljárásokon részt vettek, vagy
  • a támogatott személyek egyike a kölcsönszerződés megkötését követően megváltozott munkaképességűvé vált, és így a gyermek megszületését nem vállalták, vagy
  • a támogatott személyek számára a gyermekvállalás egészségügyi dokumentációval igazoltan ellenjavallt.

A járási hivatal méltányosságból legfeljebb 24 havi részletfizetést engedélyezhet, ha a támogatott személy igazolja, hogy számára a kamattámogatás egyösszegű megfizetése családi, jövedelmi, vagyoni és szociális körülményeire is tekintettel aránytalanul súlyos terhet jelentene.

Kérés, kérdés esetén keressetek bizalommal!