Eddig végig vettük, hogy milyen esetekben jár a támogatás, illetve milyen további kedvezmények járnak! Fontosnak tartom, hogy aki felveszi-e hitelt tisztába legyen azzal is, hogy mely esetekben veszti el a kedvezményt és milyen szankciókra lehet számítani!

Első körben fontos tisztázni a bűntető kamat mértékét.

Az ügyleti kamat: a közzétételt megelőző utolsó 3 havi 5 éves állampapír hozam súlyozott számtani átlagának a 130%-a + 2% – ezt az állam fizeti helyettünk, ez jelenleg kb 5%.

Bűntető kamat: a közzétételt megelőző utolsó 3 havi 5 éves állampapír hozam súlyozott számtani átlagának a 130%-a + 5% – ezt kell fizetni, ha a lentebb taglalt esetekben megszűnik a kamattámogatás, ez jelenleg kb 8%.

Amennyiben:

  • a támogatott személyek a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül nem teljesítik a gyermekvállalást, akkor az 5 éves időszak lejártát követő naptól, vagy
  • a támogatott személyek egyike sem rendelkezik már magyarországi lakcímmel, akkor az utolsó magyarországi lakcím megszűnését követő naptól, vagy
  • a gyermekvállalási támogatással érintett kiskorú gyermeket a támogatott személyek egyike sem neveli már a saját háztartásában, akkor a gyermeknek a szülők háztartásából való kikerülését követő naptól

a kölcsöntartozás hátralévő összegére vonatkozóan a kamattámogatás megszűnik és az addig igénybe vett kamattámogatást az arra való jogosultság megszűnését követő 120 napon belül egy összegben vissza kell fizetni. A maradék hitelt pedig bűntető kamattal kell tovább fizetni.

Nagyobb előtörlesztés az első gyermek megszületése előtt:

Ha a gyermekvállalást nem teljesítő támogatott személyek a kamattámogatással érintett kölcsönt a folyósítástól számított 5 éven belül legalább 50%-os mértékben előtörlesztik, a támogatott személyeknek az előtörlesztett összegre vonatkozó kamattámogatást egy összegben, a hitelintézet útján vissza kell fizetniük.

Ha a támogatott személyek visszafizették a kamattámogatást, de utóbb, a kölcsön folyósításától számított 5 éven belül teljesítik a gyermekvállalást, akkor a kincstár a visszafizetett kamattámogatást egy összegben megtéríti a részükre.

Következő bejegyzésemben tovább elemezzük e témakört, leírom, hogy mi történik haláleset illetve válás esetén illetve kitől és mely esetekben kérhetünk méltányosságot!

Kérés, kérdés estén keressetek bizalommal!